Finansiering

Wasa Kredit

Vi samarbetar med Wasa Kredit som är specialister på fordonsfinansiering. Kreditbedömningen går snabbt och vi sköter allt i samband med affären. Du kan naturligtvis använda ett inbytesfordon som kontantinsats. Den skall dock vara värd minst 20% av bilpriset.
 
En fördel med avbetalning kontra banklån är att du när som helst under kredittiden kan välja att betala in/amortera ett större belopp eller kanske betala av hela skulden med ett engångsbelopp utan att finansbolaget ställer krav på ränteskillnadsersättning.